Medische fitness is een vorm van fitness waarbij u onder deskundige begeleiding in een klein groepsverband gaat trainen. De begeleiding op de vloer zal gecombineerd plaatsvinden door fysiotherapeuten en/of fitnessinstructeurs. Uw programma op maat en de benodigde gevalideerde testen en metingen worden uitgevoerd door een fysiotherapeut.

De training wordt afgestemd op uw eigen mogelijkheden en conditieniveau. De fysiotherapeut maakt een individueel oefenprogramma voor u. Tijdens de trainingen is er veel aandacht voor een juiste houding, uitvoering van de oefeningen en goeie opbouw. Het is ten alle tijden van belang dat u ondanks uw beperkingen en/of mogelijkheden kunt sporten.

Medisch Fitness bij Easy Moves is dus een tussenstap tussen fysiotherapie en vrije fitness. Waarbij u bij fysiotherapie vaak 1 op 1 revalideert en bij fitness vaak vrijgelaten word, is Medisch Fitness een tussenweg. Je krijg begeleiding van deskundige instructeurs met meet- en controlemomenten bij een fysiotherapeut.