Update 1 Juli.

 

Beste Leden,

We zijn verheugd om per 01-07-2020 onze fitness weer open te stellen voor onze leden. Iedereen heeft lang moeten wachten, maar (met de benodigde regels) mogen we weer open.  

Net zoals in andere branches zijn regels en regelgeving het gesprek van de dag. Dit zal in onze branche en binnen Easy Moves niet anders zijn. Binnen het team van Easy Moves hebben we hier meerdere malen over gesproken. Tezamen zijn we tot een Easy Moves Fitness Protocol gekomen waarmee we een veilige, hygiënische en toegankelijke fitnesssituatie willen creëren. Middels deze brief willen we jullie inlichten over de (tijdelijke) aanpassingen en veranderingen binnen Easy Moves.

 Belangrijk

 De algemene RIVM regels blijven gelden. Bij klachten blijf thuis. Als iemand binnen het gezin of huishouden ook koorts of benauwdheid heeft blijf dan ook thuis.

 

Buiten wachten

Om er voor te zorgen dat we binnen geen “kruisbestuiving” van leden krijgen hebben we er voor gekozen dat iedereen buiten moet wachten. Uiteraard geldt hier ook de 1,5 meter maatregel. Om het volle uur (08.00, 09.00 etc.) zullen de lessen beginnen. De desbetreffende instructeur zal iedereen binnen laten waarbij ieder de mogelijkheid krijgt om zijn of haar handen te desinfecteren bij binnenkomst. Gelieve ± 5 minuten van te voren aanwezig te zijn.

Ventilatie

Binnen ons centrum zorgen we voor optimale ventilatie. Dit betekent dat ramen en deuren geopend zullen zijn en het ventilatie systeem zo is afgesteld dat er geen recirculatie zal plaatsvinden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat de temperatuur binnen ons centrum moeilijker te reguleren is.

Tijdslot

Sporten dient te gebeuren in een blok van maximaal 45 minuten. De overige 15 minuten zullen wij gebruiken voor het desinfecteren en opruimen.

Cardiotoestellen

Cardiotoestellen mogen niet worden gebruikt. In een latere fase zullen de cardiotoestellen ook mogelijk zijn voor fitness klanten, voorlopig alleen voor fysiotherapie patiënten.

Reserveren

We zijn verplicht om te registeren wie en wanneer wie onze fitness betreedt. Mede hierdoor hebben we besloten om alleen te werken op afspraak. We hebben blokken gemaakt van maximaal 8 personen. Na het sporten en/of, eventueel telefonisch via 0495 – 23 00 03, kan een afspraak gemaakt worden. We kunnen maximaal 14 dagen vooruit reserveren.

Koffieruimte

De koffieruimte mag worden gebruikt. Hier zijn 4 stoelen, afgezet met tape op de vloer, waarbij er rekening is gehouden met de 1,5 meter maatregel. Voor diegene die hier gebruik van willen maken; het mag, maar denk er aan dat iedereen maximaal 45 minuten binnen mag zijn. Dit geldt voor de totale tijdsduur en is in dit geval sporten EN horeca samen. Er is geen mogelijkheid om koffie buiten te nuttigen.

Desinfectie

De ruimte en alle toestellen zullen meerdere malen worden schoon gemaakt. Dit geldt tevens voor de deurklinken, prullenbakken en kleedkamers. Sporters krijgen de mogelijkheid middels desinfectie doekjes ieder appratuur schoon te maken voor gebruik. Indien gewenst mag met handschoenen worden getraind.

Groepslessen

De groepslessen zullen voorlopig buiten gegeven worden.

 

 Samenvattend:

·         Iedereen komt op afspraak

·         Max 5 min van te voren aanwezig zijn

·         Pas naar binnen als de instructeur dit aangeeft

·         Handen desinfecteren bij binnenkomst

·         Iedereen is maximaal 45 minuten binnen

·         Cardiotoestellen voor nu niet te gebruiken

 

Houdende aan de benodigde richtlijnen zullen we proberen spoedig onze regels te versoepelen. Dit betekent dat op korte termijn de cardiotoestellen tevens gebruikt kunnen worden door onze fitnessleden.

Voor nu zullen we moeten roeien met de riemen die we hebben. We begrijpen dat het niet alleen aanpassing van onze werknemers, maar ook van onze leden vraagt. Hopende op prettige start en we staan natuurlijk altijd open voor tips of nieuwe ideeën.

We mogen weer!